FOLKE HÜBINETTE-BACKS MODELLER PÅ STRANDGATAN 13

                                          CENTRALA STAN Modell skala 1:200             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  CENTRALA STAN Modell skala 1:100

 
 
 
 
 

                                           ÖST PÅ STAN Modell skala 1:200
 
 
 
 
 
 


                           UMEÅ FÖRE BRANDEN  skala 1:500 
 
 


                      KYRKSTADEN PÅ BACKEN ca. 1830 skala 1:500

 
 
                     
                                SOFIEHEMSFABRIKEN (BOWATERS) ska1a 1:500
 
                          
                                      ÅLIDBACKEN   skala 1:500 
 
                             
                                     GIMO KOLS SÅGVERK skala 1:500

BAGGBÖLE SÅGVERK Skala 1:500