Modeller av Umeå med omnejd på 30- 40- och 50-talet
Modellbyggare: Folke Hübinette-Back      


                Foton av modellerna 

                        * Centrala stan

                       *  Umeå före branden
                        * Öst på sta'n
                        * Kyrkstaden på Backen
                        * Baggböle sågverk
                        * Gimonäs sågverk
                        * Sofiehemsfabriken
                        * Ålidbacken

                                                                                              

            Förteckning över Folke Hübinettes modellbyggen
           
           
Stadsdels- och områdesnamn

            Livsmedelsaffärer, hotell, caféer i Umeå 1930 - 1950
           
           
En öst-på-stanares vinterdag
           
           
En öst-påstanares sommardag

Utställningen finns på Rälsvägen 7, Västerslätt i samma byggnad som Umeå Performance Center. Ingång till vänster om huvudentrén.
                Utställningen sponsras av Logistikcenter Ab Umeå   
 

 

VI HAR NORMALT VISNINGAR SÖNDAGAR OJÄMNA VECKOR MELLAN 12:00 OCH 15:00.
Se vår Facebooksida för aktuell
information om söndagsvisningarna.

Vi kan också emellanåt, i mån av tid, öppna för lite större grupper på kvällstid samt för skolklasser på dagtid. Stöd oss gärna genom att gå med i vår Facebookgrupp som heter Modeller av Gamla Umeå. Se https://www.facebook.com/umeamodeller/

 Kontakt: 070-5113658